Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 312
  • Tất cả: 78,121
Tích cực tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021), vừa qua LĐLĐ tỉnh đã có Văn bản số 1154 ngày 09 tháng 4 năm 2021 chỉ đạo 100% các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tuyên truyền tới CNVCLĐ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, bám sát nội dung Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự định hướng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) gắn với các hoạt động tuyên truyền Tháng Công nhân 2021. Tuyên truyền ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động....Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, truyền thông ...các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021), bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

PT(LĐLĐ tỉnh)
Trần Thị Thúy Quỳnh (ST)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image